Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 6/2021 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 6/2021

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 6/2021
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0961.227.628 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

 

Tiến độ thi công